Rekisteriseloste

 

Rekisterin nimi

Wetteri Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Wetteri Oy
Äimäkuja 2, 90400 Oulu
Y-tunnus: 1814605-9
Vaihde 020 778810

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Rekisterin vastuuhenkilö: Wetteri Oy, Äimäkuja 2 90400 Oulu (1814605-9)


Rekisterin tekninen yhteyshenkilö: asiakastiedot(at)wetteri.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä Wetterin toiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja seurannassa. Henkilötietoja voidaan myös käyttää asiakkuuden ja asiallisen yhteyteen perustuvan tapahtumien hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin.

 

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

 

Takuukorjauksissa, huolloissa ja muissa vastaavissa toimenpiteissä joissa käytetään alihankkijoita, siirretään alihankkijoille tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi.

 

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän tunnistamistietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero sekä markkinointiluvat ja -kiellot sekä asiakkaan henkilötunnus tarvittavissa tilanteissa. Tietosisällössä on myös asiakkaan auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajoneuvon tunnistetiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ja ylläpidetään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, yhteyshenkilöiden kontaktoinnin yhteydessä sekä asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti.

 

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös tietojen palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

 

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi suorittaa ulkopuolisilla tahoilla tietoihin perustuvia tutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä päivittää asiakastietoja viranomaisrekisteritiedoilla. Rekisterissä voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan auton maahantuojalle takuuseen, huoltoon, myyntiin tai muihin kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina sekä asiakastietojärjestelmään on oikeudet Wetterin henkilökunnalla siltä osin, kun ne liittyvät työtehtäviin. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.Tarkastuspyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjallisesti ja allekirjoitettuna Wetteri Oy:n henkilökunnalle. Tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkistuspyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen käsittelyä.

Tarkistuspyynnön voit esitäyttää ja tulostaa TÄSTÄ